На 17 ноември се отбелязва първият Ден на четенето на глас в България. Инициативата се организира от фондациите „Четене“ и „Детски книги“ и сдружение „Книги и четене“, с подкрепата на Stiftung Lesen (фондация „Четене“, Германия).
Ученици от ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница се регистрираха и взеха участие в инициативата. Те посетиха библиотеката към НЧ „Стефан Караджа-1942“ с. Смолница, където ги посрещна г-жа Русева – читалищен секретар. Тя им изнесе кратка беседа за огромното значение на книгите и четенето, беше им подготвила много книжки с приказки и образователни игри. Децата четоха любими детски приказки и откъси от любими книги..
Четенето дава възможности!

16 ноември – Международен ден на толерантността

ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница отбеляза Международния ден на толерантността с различни инициативи. Учениците от Ученическия съвет представиха на своите съученици презентация по темата. Обсъдиха основните принципи на толерантността и правилата за толерантно общуване, които помагат за изграждане на отношения, базирани на взаимно уважение и разбиране. Толерантното общуване е средство за справяне с конфликти и за постигане на хармония в разнообразното ни общество.
Да бъдем толерантни не само днес!