V ОБЛАСТЕН КОНКУРС РЕЦИТАЛ „ЗА ДА Я ИМА БЪЛГАРИЯ“

За поредна година ученици от ОУ „Климент Охридски”, с. Смолница взеха участие в V Областeн конкурс рецитал „За да я има България“. Благодарим за достойното представяне на Зоя от 5 клас, Есин и Неврие от 6 клас.

Образование за утрешния ден

На 28.10. 2020 година в ОУ „Климент Охридски”, с. Смолница, се проведе публична изява по проект ОУД, клуб „Дигитален свят“, с ръководител г-жа Петя Великова. Учениците представиха пред гостите на събитието създадената от тях електронна книжка, посветена на Деня на народните будители.

Обръщение към родителите, учениците, педагогически и непедагогически персонал

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб на територията на Република България, свързани с разпространение на COVID – 19 и указания от МОН, уведомяваме всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти и персонал за следното:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, за да се опази здравето Ви следва максимално да ограничите достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физически контакт при среща с хора от типа на близко общуване, ръкостискане, прегръдки. Приканваме Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият и/или дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността Ви за заразяване и предаване на вируси.

Времето у дома следва да бъде успешно използвано за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще Ви предоставят по различни канали: чрез обучителни платформи, email, групи в социални мрежи и др., както и за упражняване на преподадените вече уроци;

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, убедени сме, че за Вас е първостепенна грижа и отговорност здравето и образованието на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че отговорно ще следите здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на състоянието му ще осигурите нужната медицинска помощ, като най-напред се свържете с личния лекар.

Разчитаме много на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание предоставено им по различни начини от учителите на тяхното училище, както и упражняването на вече преподаден материал.

Предвид дългия период на преустановени учебни занятия се надяваме, че макар и от дистанция комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати, за което много разчитаме на Вас.

Всяко училище ще създаде организация за начина на електронно обучение, считано от 16.03.2020г. В тази връзка Вие (родителите) следва да осигурите присъствието на учениците по домовете си в часовия график, определен от съответното училище – за осъществяване на онлайн връзка. За учениците от 1-4клас се разчита на връзката учител-родител.

УВАЖАЕМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПEДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, с помощта на директорите на всички образователни институции са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности с необходимите препарати, консумативи и материали.

Като хора, упражняващи една от най-благородните професии ще подходите с разбиране и любов към децата като ще ги стимулирате и направите възможното, за да стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци, да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни тестове, работни листи и други материали, да консултирате и отговорите с готовност на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

РУО – Добрич

ЗАПОВЕД във връзка е регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

ЗАПОВЕД № РД-01-124 от 13.03.2020 година във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 година на министър – председателя на Република България.

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.