Обръщение към родителите, учениците, педагогически и непедагогически персонал

Във връзка с препоръките на Националния оперативен щаб на територията на Република България, свързани с разпространение на COVID – 19 и указания от МОН, уведомяваме всички ученици, родители, учители, директори и други педагогически специалисти и персонал за следното:

УВАЖАЕМИ УЧЕНИЦИ, за да се опази здравето Ви следва максимално да ограничите достъпа си до обществени места, в които има струпване на хора. Добре е да избягвате физически контакт при среща с хора от типа на близко общуване, ръкостискане, прегръдки. Приканваме Ви да използвате активно средствата за лична хигиена, които са осигурени от семейството Ви, като ръцете се мият и/или дезинфекцират периодично и задължително преди храна и след използване на тоалетна.

Оставането Ви вкъщи ще ограничи възможността Ви за заразяване и предаване на вируси.

Времето у дома следва да бъде успешно използвано за запознаване с ново учебно съдържание, което Вашите учители ще Ви предоставят по различни канали: чрез обучителни платформи, email, групи в социални мрежи и др., както и за упражняване на преподадените вече уроци;

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, убедени сме, че за Вас е първостепенна грижа и отговорност здравето и образованието на Вашите деца, като им осигурите лични предпазни средства. Сигурни сме, че отговорно ще следите здравословното състояние на своето дете и при най-малко съмнение за влошаване на състоянието му ще осигурите нужната медицинска помощ, като най-напред се свържете с личния лекар.

Разчитаме много на подкрепата Ви в усилията ни да мотивираме децата да се запознават с ново учебно съдържание предоставено им по различни начини от учителите на тяхното училище, както и упражняването на вече преподаден материал.

Предвид дългия период на преустановени учебни занятия се надяваме, че макар и от дистанция комуникацията с училището и възможността за усвояване на знания, няма да бъдат прекъснати, за което много разчитаме на Вас.

Всяко училище ще създаде организация за начина на електронно обучение, считано от 16.03.2020г. В тази връзка Вие (родителите) следва да осигурите присъствието на учениците по домовете си в часовия график, определен от съответното училище – за осъществяване на онлайн връзка. За учениците от 1-4клас се разчита на връзката учител-родител.

УВАЖАЕМИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПEДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ, с помощта на директорите на всички образователни институции са осигурени условия за дезинфекция на всички повърхности с необходимите препарати, консумативи и материали.

Като хора, упражняващи една от най-благородните професии ще подходите с разбиране и любов към децата като ще ги стимулирате и направите възможното, за да стигне до всеки Ваш ученик съдържанието на новите уроци, да подготвите и предоставите за ползване от учениците на различни тестове, работни листи и други материали, да консултирате и отговорите с готовност на въпросите от учебния материал, които затрудняват децата.

РУО – Добрич

ЗАПОВЕД във връзка е регистрирания епидемичен подем на заболявания от грип и остри респираторни заболявания в условията на епидемично разпространение на COVID-19 и Заповед № РД-01-114/05.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

ЗАПОВЕД № РД-01-124 от 13.03.2020 година във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната и обявеното с Решение от 13.03.2020 година на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки на Националния оперативен щаб, създаден със Заповед № Р-37/26.02.2020 година на министър – председателя на Република България.

Във връзка с последните препоръки на Националния оперативен щаб здравният министър направи промени в текстовете на своята заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Р България до 29.03.2020 г.

Коледно тържество

“Думна тъпан сред селото,
писна гайда на мегдана,
хайде всички на хорото
място не остана.
Хубаво хоро изви се,
я хванете се и вие,
та хорото дълго да се вие.”
Учениците от ОУ „Климент Охридски”, с. Смолница, които участват в клуб „Фолклор и традиции“, представиха драматизацията „На мегдана“, свързана с бита на село Смолница от средата на XIX век. Децата показаха своите артистични умения, пяха, танцуваха и много се забавляваха.

Коледарите на ОУ „Климент Охридски“

“Стани, Нине, господине
тебе пеем, домакине!
добри сме ти гости дошли
добри гости коледари…”
Коледарите от ОУ „Климент Охридски”, с. Смолница, облечени в народни носии, огласиха с наричания за здраве, берекет и благоденствие кметствата в селата Смолница, Козлодуйци, Златия, Самуилово и Малка Смолница, земеделските кооперации в с.Смолница и с.Козлодуйци, пенсионерския клуб в с. Смолница, а те ги дариха с колачета и парички, за да се сбъднат техните наричания.

Участие в конкурс „Доброто в нас“

Първа награда за Зоя Заблоцка, 4 клас, втора награда за Ралица Асенова, 4 клас и поощрителна награда за Никет Тенур, 4 клас за участие в конкурс за рисунка „Доброто в нас”, организиран от Община Добричка.

Патронен празник на ОУ „Климент Охридски“

И тази година възпитаниците на Основно училище „Климент Охридски”, с. Смолница, отбелязаха своя патронен празник с тържество, посветено на патрона на училището свети Климент Охридски. Директорът на училището госпожа Теменужка Николова поздрави присъстващите ученици, учители и родители за празника. Празничната програма започна с представяне на презентация за живота и делото на светеца, а след нея малки и големи ученици отговаряха на въпроси, свързани с личността му и си припомниха мъдростта на този голям български просветител и книжовник. Редиха картинен пъзел с образите на св. Климент Охридски и светите братя Кирил и Методий. Проведе се и конкурс за „най-добър четец”. Празникът продължи с песни в изпълнение на ученици от 1-7 клас.

1 – ноември Ден на народните будители

Честит ден на народните будители!
Учениците от ОУ „Климент Охридски” с. Смолница, под ръководството на г-жа Лиляна Гроздева, поздравиха своите учители по повод 1 ноември – „Ден на народните будители“ с кратка програма.