Откриване на учебната 2023/2024 година

Новата учебна година бе открита тържествено в ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница.
С традиционно слово се обърна към ученици, учители и родители директорът на училището – г-жа Теменужка Николова.
Пожелания за успешна и плодотворна учебна година към учениците и учителите отправиха: г-н Гочев – Кмет на с. Смолница, г-жа Веселка Петрова – Директор дирекция „Финансово-стопански дейности“, г-жа Максутова – родител на първокласник.
Учениците поздравиха гостите с рецитал под ръководството на г-жа Тончева и г-жа Илиева.
На събитието присъстваха госпожа Желка Русева – читалищен секретар на с. Смолница, г-жа Галина Костадинова – Кметски наместник с. Златия, Снежанка Димитрова – читалищен секретар на с. Златия, родители.