24 май

Община Добричка отбеляза Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и на славянската книжовност с тържествена церемония. Наградени бяха изявени педагози, ученици и читалищни дейци, които със своята дейност са допринесли за развитието на образованието и културата в Община Добричка. Наградени бяха и ученици, които през годината са показали високи постижения и резултати.

Заслужено признание за своя труд получи нашият колега Росица Петрова – учител по математика и информационни технологии в ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница.

С грамота за много добър успех и активно участие в училищния живот бяха наградени и учениците Мариян от 5 клас и Емануела от 6 клас.

Поздравления за г-жа Петрова и нашите ученици!