На 23 май 2023 г. Кметът на Община Добричка Соня Георгиева връчи плакети и грамоти на директори на учебни заведения, учители и изявени ученици.
Директорът на нашето училище – г-жа Теменужка Николова, бе удостоена с плакет и грамота за всеотдайна професионална дейност, за прилагане на иновативни методи в областта на информационните технологии, за организирането и провеждането на общоучилищни културни и спортни мероприятия.
Димитричка Радушева – старши учител в начален етап, бе наградена за постигнати високи резултати в учебно-възпитателната дейност, за принос в популяризирането и издигане авторитета на нашето училище.
Награда за много добър успех, активно участие в училищния живот, за принос в утвърждаване авторитета на училището бяха наградени и учениците от 7 клас – Зоя Заблоцка, Ралица Асенова и Никет Люман.