16 ноември – Международен ден на толерантността

ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница отбеляза Международния ден на толерантността с различни инициативи. Учениците от Ученическия съвет представиха на своите съученици презентация по темата. Обсъдиха основните принципи на толерантността и правилата за толерантно общуване, които помагат за изграждане на отношения, базирани на взаимно уважение и разбиране. Толерантното общуване е средство за справяне с конфликти и за постигане на хармония в разнообразното ни общество.
Да бъдем толерантни не само днес!