Баба Марта

Красив празник е Баба Марта!
Както винаги всички деца днес очакваха с нетърпение да пристигне добрата Баба Марта.
Нашите деца с грейнали лица, приветстваха старицата със стихотворения и песни. На всички детски ръчички Баба Марта върза мартенички, с пожелание да са здрави и червени –като слънцето засмени.
Всички ученици, участвали в конкурса на МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ Община Добричка за най-красива мартеница, получиха лакомства, а отличилите се на първи места – предметни награди.