Климентова седмица

ПРОГРАМА

за отбелязване на патронния празник на ОУ “Климент Охридски“, с. Смолница

Климентова седмица

             21.11.2022 г. – 25.11.2022 г. 

1.Конкурс за най- старателно оцветен образ на Климент Охридски /I и II клас/

2.Изработка на поздрав от ученици с цветни букви „Честит празник, мило наше училище“ / I и II клас/

3.Конкурс за краснопис – препис на стихотворението „Свети Клименте „от Иван Вазов / III и IV клас/

4.Изработка на табло със снимки и информация за Климент Охридски / V и VI клас/

5.Конкурс за лично творчество – есе на тема „Моето училище и аз“ /VII клас/

 ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА

 дата: 24.11.2022 г. от 14.00 часа

1.Ученици представят живота и делото на патрона Климент Охридски пред съученици, учители и гости

2.Рецитал на стихове за Климент Охридски

3.Артистичен прочит на стихотворение посветено на патрона

4.Прочит на есетата от участниците в конкурса

5.Обявяване на победителите в конкурсите и награждаване

6.Викторина и игри