Дистанционно обучение

Предвид ситуацията на извънредно положение в страната,

учениците бързо се ориентраха при усвояване  на учебното

съдържание, чрез дистанционно обучение.