Фестивал „Отворено сърце“ – гр. Вълчи дол

Регионална педагогическа конференция– гр. Вълчи дол, 16.04.2016

Тема: „Превенция на отпадането на ученици от училище“. Присъстваха представители на училищата от Община Добричка- с. Смолница, с. Победа и с. Черна; община Вълчи дол- гр. Вълчи дол, с. Михалич; община Ветово; община Дългопол. На срещата присъства и Диана Якимова- регионален координатор към ЦМЕДТ „Амалипе“.

Регионален фестивал „Отворено сърце“

На 16.04.2016 г. в гр. Вълчи дол се състоя фестивал „Отворено сърце“, организиран от ЦМЕДТ „Амалипе“ и Община Вълчи дол. В него участваха училища от следните общини: Добричка, Вълчи дол, Ветово, Дългопол.