Училищен парламент

2023/ 2024 г.

Есента, като чудна вълшебница, оцвети нашия свят!


16 ноември – Международен ден на толерантността

ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница отбеляза Международния ден на толерантността с различни инициативи. Учениците от Ученическия съвет представиха на своите съученици презентация по темата. Обсъдиха основните принципи на толерантността и правилата за толерантно общуване, които помагат за изграждане на отношения, базирани на взаимно уважение и разбиране. Толерантното общуване е средство за справяне с конфликти и за постигане на хармония в разнообразното ни общество.

Да бъдем толерантни не само днес!


31 октомври – Международен ден на Черно море

Проведохме дискусия за нашето родно море, „потопихме“ се в дълбините му, пресъздавайки морското дъно.

2022/ 2023 г.

За отбелязването на 2 юни – Деня на Ботев, учениците от прогимназиален етап изработиха табло, посветено на живота и делото на великият революционер и поет. В препис на вечните Ботеви стихотворения се включиха ученици от 4, 5, 6 и 7 клас.


Отново по инициатива на Ученическият съвет се проведе конкурс по краснопис, посветен на 24 май, под наслов „Да пазим Българските букви“. Също така учениците от начален и прогимназиален етап изработиха табло, посветено на празника.


„НЕ на тормоза, но не само за ден!” – това послание отправиха ученици от Основно училище „Климент Охридски“ към своите съученици. По инициатива на Ученическия парламент те се включиха в отбелязването на Световния ден против тормоза в училище, известен още като Деня на розовата фланелка.

   


150 години безсмъртие!

По инициатива на Ученическия парламент ученици от ОУ „Климент Охридски“ подредиха кът за Апостола на Свободата – Васил Левски.


Заедно Трифон Зарезан и Свети Валентин!

Два празника в един отбелязаха учениците от ОУ „Климент Охридски“. Родните традиции, свързани с Трифон Зарезан, се срещнаха с романтиката на Свети Валентин. По инициатива на Ученическия съвет бяха изработени валентинки, на които учениците написаха своите желания.


На 6 януари 2023 г. отбелязваме 175 г. от рождението на Христо Ботев. По инициатива на Ученическия съвет към училището се проведе конкурс по краснопис. Учениците четоха и правиха самостоятелен препис на стихотворения от творчеството на Христо Ботев.

Учениците от група за ЦОУД 5- 7 клас изработиха информационно табло за живота, творчеството и революционната дейност на Христо Ботев.


Коледно настроение в ОУ „Климент Охридски“!

Ученическият съвет към училището инициира украсяване на класните стаи и коридорите.


По инициатива на Ученическия съвет към училището се отбеляза Международния ден на толерантността. Членовете на ученическия съвет споделиха какво е толерантността за тях пред всички ученици от училището: толерантността е уважение, състрадание, търпимост, разбиране и зачитане на различията между хората, независимо от това как изглеждат, какви традиции и култура имат. Толерантността – това е хармония в многообразието!

Учениците от прогимназиален етап поставиха своите послания за добро, приятелство и съпричастност върху дърво на толерантността.
Предизвикателството поеха 3 и 4 клас, които споделиха своето разбиране за толерантност, като направиха торта на толерантността.
С цветни моливи и флумастери учениците от 1 и 2 клас пресъздадоха своята представа за толерантни взаимоотношения с децата около тях.

Под мотото “Направи добро! Помогни на някого да се усмихне!” ученическият съвет на ОУ ”Климент Охридски” отбеляза международния ден на усмивката.
„Това, което слънчевите лъчи са за цветята, е усмивката за човечеството.“,                                                                                                               Джордж Елиът