Училищен парламент

По инициатива на Ученическия съвет към училището се отбеляза Международния ден на толерантността. Членовете на ученическия съвет споделиха какво е толерантността за тях пред всички ученици от училището: толерантността е уважение, състрадание, търпимост, разбиране и зачитане на различията между хората, независимо от това как изглеждат, какви традиции и култура имат. Толерантността – това е хармония в многообразието!

Учениците от прогимназиален етап поставиха своите послания за добро, приятелство и съпричастност върху дърво на толерантността.
Предизвикателството поеха 3 и 4 клас, които споделиха своето разбиране за толерантност, като направиха торта на толерантността.
С цветни моливи и флумастери учениците от 1 и 2 клас пресъздадоха своята представа за толерантни взаимоотношения с децата около тях.

Под мотото “Направи добро! Помогни на някого да се усмихне!” ученическият съвет на ОУ ”Климент Охридски” отбеляза международния ден на усмивката.
„Това, което слънчевите лъчи са за цветята, е усмивката за човечеството.“,                                                                                                               Джордж Елиът