Училищен живот

Учениците от ОУ „Климент Охридски“ участват активно във всички мероприятия,

организирани от училище и общината.

С оригинални идеи за деня на толерантността се представиха учениците.