Училищен бюджет

Училещен бюджет 2013г. на ОУ „Климент Охридски“.

Училищен бюджет 2014г. на ОУ „Климент Охридски“

Протокол от общо събрание за отчет изпълнението

IV тримесечие на делегиран бюджет за 2014 г.

Училищен бюджет 2015г. на ОУ „Климент Охридски“

Отчет изпълнението на бюджет 2015 г.

Бюджет 2016 г. на ОУ „Климент Охридски“

Училищен бюджет 2017 г. на ОУ „Климент Охридски“

Училищен бюджет 2018 на ОУ „Климент Охридски“

Училищен бюджет 2019 на ОУ „Климент Охридски“

Училищен бюджет 2020 на ОУ „Климент Охридски“

Училищен бюджет 2021 на ОУ „Климент Охридски“

Отчет за първо тримесечие 2021 година

Отчет за второ тримесечие 2021 година

Отчет за трето тримесечие 2021 година

Protokol -IV trimesechie 2021 година

Училищен бюджет 2022 на ОУ „Климент Охридски“