Училищен бюджет

Училещен бюджет 2013г. на ОУ „Климент Охридски“.

Училищен бюджет 2014г. на ОУ „Климент Охридски“

Протокол от общо събрание за отчет изпълнението

IV тримесечие на делегиран бюджет за 2014 г.

Училищен бюджет 2015г. на ОУ „Климент Охридски“

Отчет изпълнението на бюджет 2015 г.

Бюджет 2016 г. на ОУ „Климент Охридски“

Училищен бюджет 2017 г. на ОУ „Климент Охридски“

Училищен бюджет 2018 на ОУ „Климент Охридски“

Училищен бюджет 2019 на ОУ „Климент Охридски“

Училищен бюджет 2020 на ОУ „Климент Охридски“