учебна 2021-2022 година

ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2021 / 2022 г.

1. Допълнително обучение по Български език и литература в I клас     Ръководител: Димитричка Радушева                                     5 ученици                    период на провеждане: 20.10.2021 г. – 05.01.2022 г.           брой часове – 30         място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“

 2. Допълнително обучение по Български език и литература II клас        Ръководител: Ивелина Дойчева                                           4 ученици         период на провеждане: 20.10.2020 г. – 28.01.2022 г.            брой часове – 30     място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“

3. Допълнително обучение по Български език и литература в III-IV клас Ръководител: Саша Тончева                                                         7 ученици             период на провеждане: 21.10.2021 г. – 21.01.2022 г.                   брой часове – 30 място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“

 4. Допълнително обучение по Български език и литература в V клас     Ръководител: Митко Димитров                                                     4 ученици период на провеждане: 04.11.2021 г. – 31.01.2022 г.                   брой часове – 30 място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“

 5. Допълнително обучение по Български език и литература в VI клас     Ръководител: Митко Димитров                                                     4 ученици   период на провеждане: 02.11.2021 г. – 26.01.2022 г.                  брой часове – 30   място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“

 6. Допълнително обучение по Български език и литература в VII клас   Ръководител: Митко Димитров                                                     7 ученици   период на провеждане: 21.10.2021 г. – 27.01.2022 г.                  брой часове – 30 място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“