Танцово изкуство

Група за български народни танци „Хопни ми – тропни ми“

Творческа изява на група за български народни танци „Хопни ми – тропни ми“ по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул 1. Изкуства.


Моменти от занятията на група за български народни танци „Хопни ми – тропни ми“, по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.