Танцово изкуство

Група за български народни танци „Хопни ми – тропни ми“


2023 – 2024 учебна година

На 8 април в НЧ „Пробуда“ с. Победа се проведе празничен концерт по случай Международния ден на ромите. Събитието премина под мотото „С отворено сърце към толерантност и единство“. Учениците от група „Хопни ми – тропни ми“ при ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница се включиха в празника, организиран от Община Добричка.


Коледен концерт с представителна изява по Национална програма „Заедно в изкуствата и спорта“ се проведе в залата на НЧ „Стефан Караджа – 1942 година“ с. Смолница. В концерта взеха участие учениците от група за български народни танци „Хопни ми – тропни ми“ с хореограф г-н Юрий Митев и ръководител г-жа Петя Великова.


2022 – 2023 учебна година

Учениците от група за народни танци „Хопни ми – тропни ми“ при ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница участваха в 54-то поредно издание на Фолклорния събор „Песни и танци от слънчева Добруджа“ – 24 юни 2023 г. На сцената край с. Дебрене, общ. Добричка изиграха танца „Българче“, а за доброто си представяне бяха наградени с грамота и парична награда.


Публична изява на група за народни танци „Хопни ми – тропни ми“ при ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница. На 1 май, по повод събора на село Смолница, групата поздрави гостите и жителите на селото с танца „Българе“.


ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница участва в празничен концерт за Международния ден на ромите – 8 април, организиран от община Добричка.

Обединени от посланието „Слънцето свети еднакво за всички“, нашите изпълнители от танцова група „Хопни ми – тропни ми“ се включиха в концерта с танца „Детско настроение“.


Творческа изява на група за български народни танци „Хопни ми – тропни ми“ по НП „Заедно в изкуствата и в спорта“, Модул 1. Изкуства.


Моменти от занятията на група за български народни танци „Хопни ми – тропни ми“, по Национална програма „Заедно в изкуствата и в спорта“.