Дейности

1. Занимания по интереси

2. Училищен плод

3. През новата учебна 2013/2014г. година часовете по интереси са сред любимите занимания на учениците.

4. Чрез разнообразни мероприятия дейностите по интереси са сред любимите за всички ученици.

2015 г.

По проекта се организират различни мероприятия и дейности.
Дейности по целодневната организация на обучение.