Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

На 27.06.2022 г. ученици от ОУ „Климент Охридски“ с.Смолница,  участваха в междуучилищна дейност по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. Домакини бяха ОУ „Добри Войников“ с. Победа. Гости  по проекта бяха СУ „Любен Каравелов“ гр.Варна и ОУ „Климент Охридски“ с.Смолница. Темата на събитието беше „Книгоходец“ и включваше демонстрации на професионално обучение и по ПНЕ. Учениците от трите училища участваха в състезания, решаване на кръстословици, подреждане на пъзели. За учениците бяха осигурени награди от СУ „Любен Каравелов“, а домакините ги изпратиха с обилна почерпка. Благодарим за гостоприемството и интересните занимания.

Групи за допълнително обучение