НП „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници“

Дейност 2 по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“
На 14.12.2022 г. се проведе дискусия с родители за ценността на образование и как да мотивираме децата да посещават редовно и с желание училище, на тема „Образованието е ценност“.

Дейност 2 по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“
По инициатива на образователния медиатор Невин Мустафа, във връзка с реализиране на Дейност 3 по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“ и Ученическия съвет към училището, се отбеляза Международния ден на толерантността. Членовете на ученическия съвет споделиха какво е толерантността за тях пред всички ученици: толерантността е уважение, състрадание, търпимост, разбиране и зачитане на различията между хората, независимо от това как изглеждат, какви традиции и култура имат. Толерантността – това е хармония в многообразието!
Учениците от прогимназиален етап поставиха своите послания за добро, приятелство и съпричастност върху дърво на толерантността.
Предизвикателството поеха 3 и 4 клас, които споделиха своето разбиране за толерантност, като направиха торта на толерантността.
С цветни моливи и флумастери учениците от 1 и 2 клас пресъздадоха своята представа за толерантни взаимоотношения с децата около тях.

Дейност 2 по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“
Учениците от ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница, имаха удоволствието да отпразнуват един „страховит“ празник, популярен в англоговорящите страни – Хелоуин. Празникът е по инициатива на образователния медиатор Невин Мустафа във връзка с реализиране на Дейност 2 по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“.
Преобразени в страховити герои, миловидни принцеси и приказни същества, учениците се забавляваха с разнообразни и забавни игри. Участниците с най-атрактивни костюми и артистични умения бяха наградени. Всички ученици получиха лакомства. Денят завърши с много танци, емоции и усмивки!

Дейност 2 по Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“
В ОУ „Климент Охридски“ се проведе мероприятие на тема „Как влияят климатичните промени на природата“. Екологичното образование заема приоритетно място в българското училище днес. Целта е да се формира у младото поколение такава ценностна система, която да доведе до отговорно поведение към околната среда и до изграждане на екологична култура.