НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

Модул „Културните институции като образователна среда“

Учители и ученици от ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница, посетиха гр. Балчик, за да проведат своите уроци в една по-различна и интересна учебна среда. Посещението е част от дейностите по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул „Културните институции като образователна среда“ и включва уроци по литература, история, биология, география, изобразително изкуство.
За Деня на народните будители учениците посетиха Исторически музей – Балчик, където се проведе изнесен урок по родолюбие на тема „Първите будители“, като се създаде възможност за интегриране на достъпните исторически извори в учебния процес.