НП „Иновации в действие“

Посещение по НП „Иновации в действие“

По Национална програма „Иновации в действие“, в периода 20-23 април, учениците от 7 клас Зоя Заблоцка, Ралица Асенова и Никет Люман, и Т. Николова – Директор, С. Тончева – ст. учител в начален етап, Д. Радушева – ст. учител в начален етап и П. Великова – ст. учител по история и цивилизации, посетиха Професионална гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница. Те взеха участие в партньорско посещение в иновативно училище, където бяха представени съвременни иновативни методи на обучение и преподаване: състезание в компютърната работилница, „Възрожденски загадки“, „Дигитална история и култура“, „Учи английски с песни и игри“. Нашите ученици участваха и в STEM урок по физика и астрономия, в който се използва метода „Обърната класна стая“.


На 06.04.2023 г. екип на ОУ „Климент Охридски“, с. Смолница, общ. Добричка, обл. Добрич, посетиха Частно средно езиково училище „Леонардо да Винчи“, гр. Добрич. Посещението беше проведено заедно с екипи от Професионална гимназия „Христо Ботев“, гр. Дупница, общ. Дупница, обл. Кюстендил и Гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн „Кольо Фичето“, гр. Ямбол – партньори по Национална програма „Иновации в действие“.

Училищата – гости разгледаха училищната база, взеха участие в иновативни методи на преподаване, които включваха езикови битки – многоезично състезание, приложение на 3D принтер при изработване на нагледни материали. Всички бяха включени и в литературна обиколка на гр. Добрич – „Пътят на бялата лястовица“, в която учениците и учителите откриват и разсъждават върху цитати от разкази на Йордан Йовков.

Наблюдавахме презентирани от училищата иновативни методи, подходи и дейности, във връзка с реализиране на иновативната практика в училище.