Контакти с нас

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
  Директор:     Теменужка Николова
  Адрес:                 с.Смолница, обл.Добрич              
ousmolnica@abv.bg                  
0885 98 84 71
  Начало на учебната година:      
    16.09.2019 г.
  Първи учебен срок:                     
   16.09.2019 г. –  04.02.2020 г.       I – VII клас (18 учебни седмици)
  Втори учебен срок:
   06.02.2020 г. – 31.05.2020 г.      I – III клас (14 учебни седмици)
   06.02.2020 г. – 16.06.2020г.      IV – VI клас (16 учебни седмици)
   30.06.2020 г.                               VII клас     (18 учебни седмици)
  Ваканции:
   01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.    есенна
   21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.    Коледна
   05.02.2020 г.                                    междусрочна
   11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.    пролетна
   Неучебни дни:
   20.05.2020 г.
   22.05.2020 г.
    НВО в VII клас
   09.06.2020 г. – НВО по БЕЛ
   11.06.2020 г. – НВО по математика
.