Контакти с нас

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
  Директор:     Теменужка Николова
  Адрес:                 с.Смолница, обл.Добрич              
ousmolnica@abv.bg                  
0885 98 84 71
  Начало на учебната година:      
    17.09.2018 г.
  Първи учебен срок:                     
   17.09.2018 г. –  04.02.2019 г.       I – VII клас (18 учебни седмици)
  Втори учебен срок:
   06.02.2019 г. – 31.05.2019 г.      I – IV клас (14 учебни седмици)
   06.02.2019 г. – 14.06.2019г.      V – VI клас (16 учебни седмици)
   28.06.2019 г.                               VII клас     (18 учебни седмици)
  Ваканции:
   01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл.    есенна
   22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл.    Коледна
   05.02.2019 г.                                    междусрочна
   30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл.    пролетна
   Неучебни дни:
   21.05.2019 г.
   23.05.2019 г.
    НВО в VII клас
   17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ
   19.06.2019 г. – НВО по математика
.