Контакти с нас

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
  Директор:     Теменужка Николова
  Адрес:           с. Смолница, обл. Добрич              
e-mail:            ousmolnica@abv.bg                 
  тел:                088 5988471
  www.ousmolnica.com
  facebook/ ОУ „Климент Охридски“
  Начало на учебната година:      
    15.09.2021 г.
  Първи учебен срок:                     
   15.09.2021 г. –  31.01.2022 г.       I – VII клас (18 учебни седмици)
  Втори учебен срок:
   02.02.2022 г. – 31.05.2022 г.      I – III клас (14 учебни седмици)
   02.02.2022 г. – 15.06.2022 г.      IV – VI клас (16 учебни седмици)
   30.06.2022 г.                               VII клас     (18 учебни седмици)
  Ваканции:
   30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.    есенна
   24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.    Коледна
   01.02.2022 г.    междусрочна
   01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.    пролетна
   Неучебни дни:
   18.05.2022 г.
   20.05.2022 г.
    НВО в VII клас
   14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ
   16.06.2022 г. – НВО по математика
.