Контакти с нас

  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
  Директор:     Теменужка Николова
  Адрес:                 с.Смолница, обл.Добрич              
ousmolnica@abv.bg                  
0885 98 84 71
  Начало на учебната година:      
    15.09.2017 г.
  Първи учебен срок:                     
   15.09.2017 г. –  02.02.2018 г.       I – VII клас (18 учебни седмици)
  Втори учебен срок:
   07.02.2018 г. – 01.06.2018 г.      I – IV клас (14 учебни седмици)
   07.02.2018 г. – 15.06.2018г.      V – VII клас (16 учебни седмици)
  Ваканции:
   01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.    есенна
   23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.     Коледна
   03.02.2018 г. – 06.02.2018 г. вкл.    зимна
   31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.    пролетна
   Неучебни дни:
   25.11.2017 г.                                     Патронен празник
   21.05.2018 г.                                      НВО в VІІ клас по БЕЛ
   23 .05.2018 г.                                     НВО в VІІ клас по математика
   25.05.2018г.                                       неучебен, но присъствен ден по повод Деня                                                                   на българската просвета и култура и на                                                                         славянската писменост
.