Контакти с нас

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
Директор:     Теменужка Николова
Адрес:           с. Смолница, обл. Добрич
e-mail:            ousmolnica@abv.bg
тел:                088 5988471
www.ousmolnica.com
facebook/ ОУ „Климент Охридски“

Начало на учебната година:
15.09.2022 г.

Първи учебен срок:
15.09.2022 г. – 31.01.2023 г.       I – VII клас (18 учебни седмици)

Втори учебен срок:
06.02.2023 г. – 31.05.2023 г.      I – III клас (14 учебни седмици)
06.02.2023 г. – 15.06.2023 г.      IV – VI клас (16 учебни седмици)
30.06.2023 г.                               VII клас     (18 учебни седмици)

Ваканции:
29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.    есенна
24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.   Коледна
01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.   междусрочна
08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.    пролетна

Неучебни дни:
25.11.2022 г. – Патронен празник
19.05.2023 г. – ДЗИ по БЕЛ
23.05.2023 г. – второ ДЗИ

22.05.2023 г. – Спортен празник

25.05.2023 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни просветни и културни    дейци

НВО в VII и X клас

13.06.2023 г. – НВО по БЕЛ

16.06.2023 г. – НВО по математика

.