клуб „Фолклор и традиции“

Клуб за занимания по интереси „Фолклор и традиции“ е създаден през учебната 2018/2019 година и продължава дейността си и през настоящата 2021/2022 учебна година. Състои се от 9 ученици. Първото занятие се проведе на 04.10.2021 г. Групата е създадена с цел формиране на система от знания за обществото, света и човека, включващи: етически и естетически понятия (добро-зло, красиво-грозно и др.), понятия свързани със семейните и родовите отношения (семейство, род, роднини), понятия свързани с националната принадлежност, понятия свързани с етническата специфика на живеещите в България общности и др. Също така да познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции.

Публична изява на клуб „Фолклор и традиции“

Международният ден на ромите беше отбелязан с празничен концерт, организиран от Община Добричка. Празничното събитие се състоя в читалище „Д-р Йосиф Йосифов-1884 г.” в с. Карапелит. Учениците от клуб „Фолклор и традиции“ с ръководител г-жа Д. Радушева при ОУ „Климент Охридски”, с. Смолница, представиха сценката „На мегдана“.


Достойно представяне на Неврие Ренгинар Асан – ученичка от 6 клас при ОУ „Климент Охридски“, с. Смолница, която взе участие в добруджанският фолклорен събор „С песни и танци от слънчева Добруджа“ – 28 юни 2021 г.


30 Април 2021 г.
Отново чудо се явява!
Великден с радост ни дарява!
Яйца красиви боядисваме, с омайни краски ги изписваме!
За здраве правим ги червени, за плодородие – зелени.
Жълти – като слънце греят!
А сини – в облаци се реят.
На най-послушните деца той дава шарени яйца!
Децата от клуб „Фолклор и традиции“ с ръководител г-жа Димитричка Радушева, при ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница, представиха българските народни обичаи Лазаровден, Цветница и Великден. Празниците бяха съпроводени с много песни.