Квалификации

Обучение на педагогически специалисти, организирано от РУО – Добрич  

Тема: „Проектно базирано обучение“

Място на провеждане: синхронно обучение от разстояние в електронна среда      Период на провеждане: от 09.00 до 16.00 часа на 12 юли 2022 г.                    Обучителна организация: Технически университет – Варна                                 Брой педагогически специалисти, участващи в обучението: четирима


Обучение по  Дейност 3.3 на Проект ОУД   

Тема: Програмиране на скриптов текстов език – Python, JavaScript и др.              Място на провеждане: гр. Варна                                                                          Период на провеждане: от 12.00 часа на 6 юни до 8 юни 2022 г.                    Обучителна организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“            Брой педагогически специалисти, участващи в обучението: двама


Обучение по проект BG05M2OP001-2.010-0001 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“. Тема: Мотивацията в учебния процес – техники и приложение. Бърнаут. В периода от 22.05.2021 до 24.05.2021 г. група учители от ОУ „Климент Охридски“ с.Смолница, заедно с колеги от ОбУ „Пейо К. Яворов“ с. Стефаново и ОУ „Добри Войников“ с. Победа учиха, решаваха практически задачи, проектираха иновативно училище, дискутираха и се забавляваха.


Във връзка с проект „Морска академия“, група учители от училището, участваха в работно посещение на училище и детска градина в столицата на Унгария – Будапеща, след което посетиха забележителностите на красивата унгарска столица.