Учители

 

 

 

 

Теменужка  Иванова  Николова
ДИРЕКТОР
ШУ „Епископ Константин Преславски” – НУП
Пета   квалификационна  степен
Иван  Колев  Иванов
Старши  учител  –  начална степен
ШУ „Епископ Константин Преславски” – НУП
Димка Стефанова Тодорова
Старши учител  – начална етап
ШУ „Еп. Константин Преславски“ – НУП

бакалавър

Пета квалификационна степен

Митко  Василев  Димитров
Старши учител – Бълг. език, Френски език, Английски език
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Френска филология
Преквалификация „Английски език”
Спасислав Димитров Спасов
Старви учител – БЗО, ХООС, Човекът и природата,  ФВС 

Магистър

ШУ “ Еп. К. Преславски“

 Петя Петрова Великова
 Учител – История и цивилизация
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – История
  Магистър – Информационни технологии
Лиляна Ненчева Гроздева

 

 

 

Саша Атанасова Рашева-Тончева                                      

Старши учител – Математика, Физика, Информационни технологии
ШУ „Епископ Константин Преславски”
Магистър „Маркетинг”
Бакалавър „Техника и технологии”
ИПУ „Дочо Михайлов” – Учител по  Математика, Физика, ДБТ
Пета  квалификационна  степен

 

 

Магистър – начален учител

ШУ „Еп. К. Преславски“ – НУП

 Старши учител – НЕ

Пета квалификационна степен