Учители

 
Теменужка  Иванова  Николова
ДИРЕКТОР
ШУ „Епископ Константин Преславски”
Бакалавър – НУП
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Магистър – ИКТ в началното училище
Трета квалификационна  степен
Митко  Василев  Димитров
Старши учител – Български език, Френски език, Английски език
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Френска филология
Преквалификация „Английски език”
Пета квалификационна степен
Росица Петрова Петрова
Учител – Математика, Физика, Информационни технологии
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Бакалавър – Математика и Информатика
Спасислав Димитров Спасов
Старши учител – БЗО, ХООС, Човекът и природата,  ФВС
ШУ „Епископ Константин Преславски”
Магистър
Пета квалификационна степен
 Петя Великова Петрова
Старши учител – История и цивилизации, География и икономика
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Бакалавър – История
Магистър – Информатика
ШУ „Епископ Константин Преславски”
Магистър „Краезнание”
Трета квалификационна степен
Саша Атанасова Рашева-Тончева
Магистър – начален учител
ШУ „Епископ Константин Преславски” – НУП
Старши учител в начален етап
Четвърта квалификационна степен
Йовислава Андриянова Илиева
Магистър
Иновации в предучилищното и началното образование
ШУ „Епископ Константин Преславски”
учител в начален етап

 

Теодора Георгиева Георгиева       Професионален бакалавър                                                                                              Начален учител с чужд език
                                                            ШУ „Епископ Константин Преславски”
                                                            учител в начален етап