Учители

 
Теменужка  Иванова  Николова
ДИРЕКТОР
ШУ „Епископ Константин Преславски” 
Бакалавър – НУП
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Магистър – ИКТ в началното училище
Трета квалификационна  степен
Митко  Василев  Димитров
 
Старши учител – Български език, Френски език, Английски език
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Френска филология
Преквалификация „Английски език”

Пета квалификационна степен

Росица Петрова Петрова
 
Учител – Математика, Физика, Информационни технологии
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”
Бакалавър – Математика и Информатика
Спасислав Димитров Спасов
 
Старши учител – БЗО, ХООС, Човекът и природата,  ФВС 
ШУ „Епископ Константин Преславски”

Магистър

Пета квалификационна степен

 Петя Великова Петрова
 
Учител – История и цивилизации, География и икономика
ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” 
Бакалавър – История
Магистър – Информатика
ШУ „Епископ Константин Преславски”
Магистър „Краезнание”

Трета квалификационна степен

Саша Атанасова Рашева-Тончева
Магистър – начален учител
ШУ „Епископ Константин Преславски” – НУП
Старши учител в начален етап
Четвърта квалификационна степен
Димитричка Стоянова Радушева
Магистър – начален учител
ШУ „Епископ Константин Преславски”
ПУНУП – ИНО
учител в начален етап
Втора квалификационна степен
Ивелина Димитрова Дойчева       Магистър – начален учител
                                                            ШУ „Епископ Константин Преславски”
                                                            ПУНУП – ИНО
                                                            учител в начален етап

                                                        Пета квалификационна степен