Добри практики

Обмен на добри практики в подготовката за НВО в IV клас

ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница участва в работна среща организирана от ст. експерт начално образование г-жа Тинка Темелкова, РУО-Добрич.

8 ноември 2022 г.