Анекс

Анекс /споразумение/ между работодател и обработващ лични данни.