22 април – Световен ден на планетата Земя

В часовете по Занимания по интереси с учениците от 1 до 7 клас, с ръководители г-жа Д. Радушева и П. Великова се проведе урок на тема: „22 април – Световен ден на планетата Земя”. Учениците с интерес изгледаха презентацията за нашата планета, научиха откога се отбелязва този празник, изработиха макет на планетата Земя, изготвиха табло посветено на Международния ден на Земята – 22 април, засадиха цветя и почистиха училищния двор.