Коледарите на ОУ „Климент Охридски“

“Стани, Нине, господине
тебе пеем, домакине!
добри сме ти гости дошли
добри гости коледари…”
Коледарите от ОУ „Климент Охридски”, с. Смолница, облечени в народни носии, огласиха с наричания за здраве, берекет и благоденствие кметствата в селата Смолница, Козлодуйци, Златия, Самуилово и Малка Смолница, земеделските кооперации в с.Смолница и с.Козлодуйци, пенсионерския клуб в с. Смолница, а те ги дариха с колачета и парички, за да се сбъднат техните наричания.