Коледа 2018

По традиция учениците от ОУ „Климент Охридски” с. Смолница коледуваха в кметствата на селата Козлодуйци, Златия и Малка Смолница, земеделските кооперации в с. Смолница и с. Козлодуйци. Навсякъде те благославяха за здраве и берекет, а стопаните ги дариха с лакомства.