„Да направим математиката интересна“

Учениците от клуба по интереси „Да направим математиката интересна“ към проект „Твоят час“, заедно със своите родители изработиха разгъвка и геометричното тяло – правоъгълен паралелепипед.