Откриване на новата 2017/2018 година

Днес 15.09.2017 година тържествено беше открита новата учебна година.

По традиция празничният ден започна в 9.00 ч. под звуците на химна на Република България. Гости на тържеството бяха  Иван Иванов – заместник кмет на община Добричка, Пепа Георгиева – кмет на село Смолница, Петър Петров – председател на ЗКПУ – Смолница, Димитър Сивков – председател на ЗКЧС – Смолница, кметове и кметски наместници от съставните села. Поздравления към присъстващите ученици, учители, родители и гости поднесоха Теменужка Николова – директор на училището, Иван Иванов – зам. кмет на общ. Добричка, Пепа Георгиева – кмет на селото, Райме Али – родител.