Десет причини да чета

Във връзка с ,,Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността“, учениците от осми клас – Неази, Севда, Сехра и Митко

изработиха  постер ,,Десет причини да чета“.