„Не“ на тормоза!

За поредна година учениците от ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница казаха „Не!“ на тормоза в училище, като отбелязаха деня на розовата фланелка. Тази година акцентът беше върху кибертормоза. Г-жа Тончева запозна деца и родители с опасностите, които крие интернет пространството, даде примери за онлайн насилие и как да разпознаят кибертормоза! Имаше и игри, чиято цел беше екипната работа: Познай професията, Нарисувай с мен, Продължи нататък.