учебна 2020-2021 година

        ГРУПИ ЗА УЧЕБНА ГОДИНА 2020 / 2021 г.

 1. Допълнително обучение по Български език и литература в I клас – 6 ученици Ръководител: Ивелина Дойчева                                                                          период на провеждане: 20.10.2020 г. – 27.05.2021 г.- брой часове – 60                място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 2. Допълнително обучение по Български език и литература II клас – 5 ученици Ръководител: Димитричка Радушева                                                                  период на провеждане: 20.10.2020 г. – 27.05.2021 г.- брой часове – 60        място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 3. Допълнително обучение по Български език и литература в III-IV клас – 6 ученици                                                                                                        Ръководител: Саша Тончева                                                                                период на провеждане: 21.10.2020 г. – 31.05.2021 г.- брой часове – 60                  място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 4. Допълнително обучение по Български език и литература в V клас – 5 ученици                                                                                                        Ръководител: Митко Димитров                                                                        период на провеждане: 27.10.2020 г. – 30.06.2021 г.- брой часове – 60                  място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 5. Допълнително обучение по Български език и литература в VI клас – 8 ученици                                                                                                        Ръководител: Митко Димитров                                                                                период на провеждане: 22.10.2020 г. – 30.06.2021 г.- брой часове – 60                  място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 6. Допълнително обучение по Български език и литература в VII клас – 4 ученици                                                                                                            Ръководител: Митко Димитров                                                                        период на провеждане: 26.10.2020 г. – 29.06.2021 г.- брой часове – 60                място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 7. Допълнително обучение по Математика в I клас – 6 ученици                  Ръководител: Ивелина Дойчева                                                                            период на провеждане: 22.10.2020 г. – 28.05.2021 г.- брой часове – 60                място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 8. Допълнително обучение по Математика – II клас – 5 ученици                      Ръководител: Димитричка Радушева                                                              период на провеждане: 22.10.2020 г. – 28.05.2021 г.- брой часове – 60                място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 9. Допълнително обучение по Математика в III-IV клас – 6 ученици Ръководител: Саша Тончева                                                                              период на провеждане: 22.10.2020 г. – 01.06.2021 г.- брой часове – 60                място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 10. Допълнително обучение по Математика в VI клас – 8 ученици                      Ръководител: Лиляна Гроздева                                                                        период на провеждане: 19.10.2020 г. – 25.06.2021 г.- брой часове – 60                място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“
 11. Допълнително обучение по Математика в VII клас – 4 ученици                Ръководител: Лиляна Гроздева                                                                        период на провеждане: 20.10.2020 г. – 29.06.2021 г.- брой часове – 60                място на провеждане: ОУ „Климент Охридски“