Проект „Амалипе“

Училището работи по проекта „Намаляване на отпадането на ромските ученици”, с изпълнител Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”.

Във връзка с този проект в училище е създаден СИП „Фолклор на етносите – ромски фолклор”, като една от главните му цели е отбелязване на календарните празници, които са подходящи за изучаване и заради възможността да се приложат разнообразни класно-неурочни и извънкласни форми на обучение – възпроизвеждане на празник, организиране на сурвакари (за Банго Васили) или на лазарки и т.н.

На  9 – 10.06.2012г. в град Велико Търново се проведе Детски ромски фестивал „Отворено сърце”, в който участие взеха и учениците от ОУ „Климент Охридски”.

На 07.06. и 08.06.2014г. в град Велико Търново в проведения детския ромски фестивал „Отворено сърце“, участие взеха учениците от училището. Организира се и екскурзия до старите столици.

 

Проект „Всеки ученик може да бъде отличник“ партньори на ЦМЕДТ „АМАЛИПЕ“

Учениците от СИП „Фолклор на етносите“ на фона на песента на Фарел Уилямс

„Happy“ създадоха много хубав и позитивен „Happy“ клип по случай

Международния ден на толерантността – 16 ноември.