НП „Заедно в изкуствата и в спорта“

Модул 1. Изкуства

1. Музикално изкуство:

  • вокална група за изпълнение на народни песни

2. Танцово изкуство:

  • група за български народни танци