клуб „Творя с компютър“

Клуб за занимания по интереси „Творя с компютър“ е създаден през учебната 2018/2019 година. и продължава дейността си и през настоящата 2021/2022 учебна година. Първото занятие се проведе на 04.10.2021 г. Групата  се състои от 10 ученици, които ще работят самостоятелно и в група. Целите са да се надградят знанията на учениците в сферата на дигиталната грамотност; да се развиват дигиталните им умения, като се включат в занимания чрез уеб базирани платформи; развиване на креативно и иновативно мислене чрез създаване на собствени проекти; развиване на умения за решаване на проблеми и за работа в екип.