клуб „Творя с компютър“

Клуб за занимания по интереси „Творя с компютър“ е създаден през учебната 2018/2019 година. и продължава дейността си и през настоящата 2021/2022 учебна година. Първото занятие се проведе на 04.10.2021 г. Групата  се състои от 10 ученици, които ще работят самостоятелно и в група. Целите са да се надградят знанията на учениците в сферата на дигиталната грамотност; да се развиват дигиталните им умения, като се включат в занимания чрез уеб базирани платформи; развиване на креативно и иновативно мислене чрез създаване на собствени проекти; развиване на умения за решаване на проблеми и за работа в екип.


Какво постигна клуб „Творя с компютър“ през 2021-2022 г.

Учениците се запознаха с различни програми по интересен и достъпен начин, като развиха и надградиха ключови за успеха си дигитални умения. По време на обучението те си помагат, работят в екип и са жадни за нови знания.

Най-големите ползи за учениците от клуба, според тях:                                                          Придобиват:

  • нови знания и умения
  • мотивация и стимул за учене
  • вяра и увереност в себе си
  • професионална ориентация

Линк към творбите на уастниците в клуба:

АВСТРАЛИЯ – https://sway.office.com/GJAFiwG78LZDzrn4?ref=Link