клуб „Математиката – лесна и интересна“

За някои математиката е скучна. За други тя е „страшна“ и трудна. А трети…

Трети се включват в клуб „Математиката – лесна и интересна“ и стават пленници на царицата на точните науки. Клубът се посещава от 7 ученици от VII клас. Включвайки се в клуба, учениците се убедиха, че решаването на задачи може да е лесно и интересно. Наред с изчисленията, те разглеждаха и задачи от математически фолклор, изрязваха и лепиха букви, изработиха табло с формули за съкратено умножение, което им е нужно при подготовката за НВО. Предстоят още много интересни занятия. Посещавайки клуба учениците придобиват самочувствие и увереност.

Целите на клуба са:

  • учениците по лесен и увлекателен начин да усвоят необятната вселена на математиката;
  • компенсиране на социални, езикови и комуникативни дефицити на учениците;
  • да се създаде атмосфера на толерантност и чувство за „заедност“, чрез работа в екип.


Пред публика от ученици и учители от ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница се проведе представителна изява на клуб „Математиката – лесна и интересна“ с ръководител г-жа Р. Петрова.
Интегрирайки различни компетенции /математически, технологични, говорене пред публика/ участниците в клуба успяха публично да защитят тезата си – доказаха практическото приложение на математическите знания в банкирането, икономиката, търговията, готварството, архитектурата и др.
За да покажат, че математиката не е трудна и недостъпна наука, а е забавна и интересна участници и гости участваха в математически игри, които преминаха неусетно, донесоха радост и удовлетвореност от постигнатите резултати.